materiałoznawstwo

Encyklopedia PWN

dziedzina wiedzy zajmująca się dawniej klasyfikacją materiałów oraz ogólnymi związkami między składem chemicznym, budową wewnętrzną (strukturą) i właściwościami różnych materiałów.
nauka zajmująca się chem. i fizykochemicznymi właściwościami promieniotwórczych izotopów pierwiastków, zarówno naturalnych, jak i otrzymanych w sztucznych reakcjach jądrowych;
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
DESY, niem. Deutsches Elektronen Synchrotron, Niemiecki Synchrotron Elektronowy,
nar. ośrodek badawczy, z siedzibą w Hamburgu i filią w Zeuthen;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
nauka o budowie i zasadach działania maszyn;
miesięcznik nauk.-techn., wyd. od 1919 w Warszawie przez Stow. Elektryków Pol.;
Skowroński Jerzy Ignacy, ur. 5 IX 1901, Humań, zm. 11 XII 1986, Wrocław,
elektrotechnik;
produkcja artykułów spoż. i napojów, w szerszym znaczeniu działalność związana z uzyskiwaniem roln. produktów roślinnych (płody rolne) i zwierzęcych (mięso, tłuszcze), produktów z runa leśnego (jadalne owoce leśne, grzyby), pozyskiwaniem ryb i in. produktów morza, oraz przetwarzanie tych produktów na artykuły żywnościowe do szybkiego spożycia lub nadające się do przechowywania;

Słownik języka polskiego PWN

materiałoznawstwo «dziedzina nauki i techniki zajmująca się badaniem właściwości różnych materiałów w celu ich racjonalnego wykorzystania»
• materiałoznawca
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia