materiałoznawstwo

Encyklopedia PWN

dziedzina wiedzy zajmująca się dawniej klasyfikacją materiałów oraz ogólnymi związkami między składem chemicznym, budową wewnętrzną (strukturą) i właściwościami różnych materiałów.
nauka zajmująca się chem. i fizykochemicznymi właściwościami promieniotwórczych izotopów pierwiastków, zarówno naturalnych, jak i otrzymanych w sztucznych reakcjach jądrowych;
części maszyn, elementy maszyn,
elementy wchodzące w skład maszyn;
DESY, niem. Deutsches Elektronen Synchrotron, Niemiecki Synchrotron Elektronowy,
nar. ośrodek badawczy, z siedzibą w Hamburgu i filią w Zeuthen;
zespół zagadnień i środków związanych z użytkowaniem statków powietrznych (samolotów, śmigłowców, szybowców, balonów i in.);
nauka o budowie i zasadach działania maszyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia