maszynoznawstwo
 
Encyklopedia PWN
maszynoznawstwo,
nauka o budowie i zasadach działania maszyn;
w znaczeniu szerszym obejmuje m.in. wiadomości o budowie i eksploatacji maszyn, a więc teorię maszyn i mechanizmów, naukę o elementach maszyn, o wytrzymałości materiałów, hydromechanikę, materiałoznawstwo; w znaczeniu węższym dotyczy zasad budowy i działania maszyn oraz niektórych związanych z nimi urządzeń techn. (np. kotłów parowych); rozróżnia się m. ogólne — dotyczące maszyn stosowanych w wielu gałęziach przemysłu, oraz m. zajmujące się maszynami stosowanymi w określonej gałęzi przemysłu, np. roln., górnicze.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia