DESY
 
Encyklopedia PWN
DESY, niem. Deutsches Elektronen Synchrotron, Niemiecki Synchrotron Elektronowy,
nar. ośrodek badawczy, z siedzibą w Hamburgu i filią w Zeuthen;
1959 powstała fundacja DESY należąca do Stow. Niem. Ośrodków Badawczych im. H. von Helmholtza; laboratorium DESY powstało w celu prowadzenia badań podstawowych w naukach przyr., a zwłaszcza badań fundamentalnych właściwości materii w fizyce cząstek elementarnych i wykorzystania promieniowania synchrotronowego w fizyce warstw powierzchniowych, materiałoznawstwie, chemii, biologii molekularnej, geofizyce i medycynie; podstawowa aparatura badawcza i pomiarowa to: pierścień akumulujący do badania cząstek — HERA (elektrony i pozytony — 30 GeV, protony — 820 GeV), pierścienie akumulujące będące źródłem promieniowania synchrotronowego — największy PETRA II (elektrony i pozytony — 12 GeV; używany również jako akcelerator wstępny dla akceleratora HERA); w badaniach prowadzonych w DESY bierze udział ok. 3 tys. uczonych z ok. 280 uniwersytetów i instytutów z 35 państw.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia