magnetyczny

Encyklopedia PWN

magnetyczny zapis, rejestracja magnetyczna,
proces utrwalania informacji w postaci śladu magnetycznego (ścieżki) na nośniku magnetycznym w celu jej przechowywania i późniejszego, wielokrotnego odczytywania w dowolnej chwili;
pewien obszar przestrzeni wraz z ciałami w niej się znajdującymi, tworzący zamkniętą drogę, wzdłuż której występuje („płynie”) strumień indukcji magnetycznej, zwany strumieniem magnetycznym Φ;
przyrząd do wyznaczania kierunku południka magnetycznego;
nośnik informacji stosowany w systemie zapisu magnetycznego;
układ 2 blisko siebie położonych różnoimiennych ładunków (mas) magnetycznych;
ładunek magnetyczny, masa magnetyczna,
umowna wielkość fizyczna wprowadzona w elektrodynamice analogicznie do pojęcia ładunku elektrycznego;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia