machanie

Encyklopedia PWN

mach, Ma, M,
jednostka prędkości równa prędkości rozchodzenia się dźwięku w powietrzu;
Mach Ernst Wymowa, ur. 18 II 1838, Chirlitz-Turas (ob. Chrlice-Tuřany, Morawy), zm. 19 II 1916, Haar k. Monachium,
austr. fizyk i filozof;
Malinowski Bronisław, ur. 7 IV 1884, Kraków, zm. 16 V 1942, New Haven (USA),
etnolog i antropolog społeczny, współtwórca i główny przedstawiciel funkcjonalizmu.
Matrony, łac. Matres, Matrae, Matronae, celt. Mathair,
w wierzeniach Celtów grupa bogiń-matek;
dział mechaniki zajmujący się badaniem stanu równowagi i ruchu płynów (cieczy i gazów) oraz oddziaływania tych ośrodków na poruszające się w nich lub opływane przez nie ciała stałe.
neopozytywizm
[gr.-łac.],
pozytywizm logiczny, zw. również trzecim pozytywizmem,
empirystyczny kierunek filozoficzny XX w., najbardziej wpływowy w okresie międzywojennym, propagujący hasło walki z filozofią tradycyjną, metafizyką, oraz głoszący postulat uprawiania „filozofii naukowej”, pojmowanej jako logiczna analiza języka.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia