machanie

Encyklopedia PWN

dyfuzor
[łac. diffusor ‘ten, kto rozlewa’],
odpowiednio ukształtowany przewód (kanał), w którym wskutek zmiany przekroju poprzecznego wzrasta ciśnienie płynu kosztem spadku energii kinetycznej (prędkości przepływu; Bernoulliego równanie);
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
dysza
[niem.],
krótki przewód (kanał) o zmieniającym się w sposób ciągły przekroju poprzecznym;
empiriokrytycyzm
[gr. empeiría ‘doświadczenie’, kritikós ‘osądzający’],
drugi pozytywizm, machizm,
nurt pozytywizmu z przełomu XIX i XX w.,
pogląd filozoficzny, zgodnie z którym zakres ludzkiego poznania jest ograniczony jedynie do sfery zjawiskowej rzeczywistości i rządzących nią praw, byt zaś odmienny od zjawisk („rzecz sama w sobie”, istota rzeczy) jest bądź niepoznawalny, bądź nie istnieje;
oznaczenie liczby Macha, → podobieństwo fizyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia