machanie

Encyklopedia PWN

wspólna nazwa 2 stanów skupienia materii — cieczy i gazów;
podobieństwo układów (lub zjawisk) fiz. polegające na tym, że w odpowiadających sobie chwilach czasu i punktach przestrzeni wartości wielkości fiz. charakteryzujących układ są proporcjonalne do wartości tych wielkości w innym układzie;
przyrząd mierzący prędkość statku powietrznego względem otaczającego powietrza;
ruch płynu (cieczy, gazu) w wyniku działania sił masowych, ciśnieniowych i sił lepkości (ciśnienie, naprężenia styczne).
Simorg, nowopers. Simorgh, awestyjskie Saena morga, średniopers. Seno morga, pahlawijskie Senmurw,
w Aweście samica ptaka, która mieszka w gnieździe na Drzewie Wszystkich Nasion i machając skrzydłami, rozsypuje nasiona roślin po całej ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia