Mach Ernst
 
Encyklopedia PWN
Mach Ernst Wymowa, ur. 18 II 1838, Chirlitz-Turas (ob. Chrlice-Tuřany, Morawy), zm. 19 II 1916, Haar k. Monachium,
austr. fizyk i filozof;
1864–67 profesor fizyki w Grazu, 1867–95 — w Pradze, 1895–1901 profesor filozofii na uniwersytecie w Wiedniu; twórca (niezależnie od R. Avenariusa) empiriokrytycyzmu, od jego nazwiska zw. też machizmem; w dziedzinie fizyki jest autorem prac z podstaw mechaniki (Macha zasada) oraz z aerodynamiki (przepływy ponaddźwiękowe), optyki i nauki o cieple; gł. prace: Die Mechanik in ihrer Entwicklung... (1883), Die Prinzipien der Wärmelehre (1896), Die Analyse der Empfindungen... (1900), Erkenntnis und Irrtum... (1905).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia