lecznicza

Encyklopedia PWN

med. usuwanie z krwi chorego, przy użyciu automatycznych separatorów komórkowych, nieprawidłowych lub nadmiernych ilości składników komórkowych, białkowych, toksyn, cholesterolu itp. i zwracanie choremu pozostałych prawidłowych składników;
społeczność lecznicza, społeczność terapeutyczna,
forma organizacji środowiska społ. psychiatrycznej instytucji leczn., sprzyjająca intensyfikacji procesu leczenia i zapobieganiu niekorzystnym następstwom długotrwałego przebywania w niej chorego (tzw. chorobie szpitalnej);
zestaw ćwiczeń ruchowych, mających na celu usprawnienie upośledzonych grup mięśni lub stawów, wykonywanych przez chorego lub rekonwalescenta.
oczyszczona i skoncentrowana surowica odpornościowa, otrzymywana z krwi zwierzęcej lub ludzkiej;
rośliny użytkowe wykorzystywane przez ludzi lub zwierzęta; stosowane w odpowiedniej postaci i dawce, wywierają uchwytne, pozytywne, leczn. działanie fizjol. na ich organizmy;
zabiegi fizykoterapeutyczne stanowiące podstawę balneoterapii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia