społeczność lecznicza
 
Encyklopedia PWN
społeczność lecznicza, społeczność terapeutyczna,
forma organizacji środowiska społ. psychiatrycznej instytucji leczn., sprzyjająca intensyfikacji procesu leczenia i zapobieganiu niekorzystnym następstwom długotrwałego przebywania w niej chorego (tzw. chorobie szpitalnej);
społeczność leczniczą tworzą pacjenci i bezpośrednio stykający się z nimi personel placówki leczn.; stanowi ona rodzaj wspólnoty, której członkowie, bez względu na swój status, uczestniczą w miarę swoich możliwości w realizowaniu programu leczenia i podejmowaniu ważnych dla wspólnoty i jej członków decyzji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia