hemafereza lecznicza
 
Encyklopedia PWN
hemafereza lecznicza,
med. usuwanie z krwi chorego, przy użyciu automatycznych separatorów komórkowych, nieprawidłowych lub nadmiernych ilości składników komórkowych, białkowych, toksyn, cholesterolu itp. i zwracanie choremu pozostałych prawidłowych składników;
w zależności od rodzaju pobieranego składnika rozróżnia się plazmaferezę (usuwanie lub/i wymiana osocza krwi) i cytaferezę (usuwanie komórek krwi, np. leukocytów — leukafereza, erytrocytów — erytrafereza, płytek krwi — trombofereza); metoda ta pozwala także na separowanie i pobieranie poszczególnych składników osocza (np. cholesterolu, immunoglobulin, przeciwciał, kompleksów immunologicznych) oraz określonych subpopulacji komórkowych (np. limfocyty T, komórki macierzyste, granulocyty, młode erytrocyty); procedurę hemaferezy leczniczej można porównać do dializy; wymiana osocza umożliwia też usunięcie substancji toksycznych związanych z białkami, czego nie osiąga się w czasie dializy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia