lambert

Encyklopedia PWN

Banque de Bruxelles
[bãk dö brüsẹl],
Banque Bruxelles Lambert SA,
bank komercyjny, założony 1975 w wyniku fuzji Banque Lambert i Banque de Bruxelles, z siedzibą w Brukseli;
Norwid Cyprian Kamil — imię przybrane przy bierzmowaniu, używane przez N. jako drugie, ur. 24 IX 1821, Głuchy k. Radzymina, zm. 23 V 1883, Paryż,
poeta, dramaturg, prozaik, także grafik, rzeźbiarz i malarz.
polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym 1830–31, nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego, oraz na liczebność (bezpośrednio po powstaniu 8–9 tys., a do 1862 ok. 20 tys. osób).
Zamoyski Władysław Stanisław, hrabia, ur. 24 III 1803, Paryż, zm. 11 II 1868, tamże,
syn Stanisława Kostki, brat Andrzeja Artura, ojciec Władysława, polityk, generał;
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia