lambert

Encyklopedia PWN

Norwid Cyprian Kamil — imię przybrane przy bierzmowaniu, używane przez N. jako drugie, ur. 24 IX 1821, Głuchy k. Radzymina, zm. 23 V 1883, Paryż,
poeta, dramaturg, prozaik, także grafik, rzeźbiarz i malarz.
polska emigracja polityczna po powstaniu listopadowym 1830–31, nazwana tak ze względu na wybitną rolę, jaką odegrała w życiu politycznym i umysłowym narodu polskiego, oraz na liczebność (bezpośrednio po powstaniu 8–9 tys., a do 1862 ok. 20 tys. osób).
Zamoyski Władysław Stanisław, hrabia, ur. 24 III 1803, Paryż, zm. 11 II 1868, tamże,
syn Stanisława Kostki, brat Andrzeja Artura, ojciec Władysława, polityk, generał;
absorpcja
[łac. absorptio ‘wchłanianie’],
fiz. pochłanianie (całkowite lub częściowe) energii promieniowania elektromagnetycznego, fal sprężystych lub promieniowania korpuskularnego (elektronów, neutronów, cząstek α i innych) przez ośrodek, w którym rozchodzi się to promieniowanie.
Akielewicz Mikołaj, M. Akelaitis, pseud. Bartosz z Czoderyszek i in., ur. 6 XII 1829, Czoderyszki (Czuderyszki) k. Mariampola (Litwa), zm. 27 IX 1887, Paryż,
działacz niepodległościowy, publicysta pol.-litewski;
lodowiec w Antarktydzie Wschodniej, w Zat. Prydza na M. MacKenziego (O. Indyjski);
chem. metoda analizy chem., należąca do metod spektralnych;
Balzac
[balzạk],
Balzak, Honoré de Wymowa, ur. 20 V 1799, Tours, zm. 18 VIII 1850, Paryż,
pisarz francuski, romantyk i jednocześnie wielki realista.
Bem Józef Zachariasz, ur. 14 III 1794, Tarnów, zm. 10 XII 1850, Halab (Syria),
wybitny artylerzysta i teoretyk wojskowości, generał wojsk polskich, węgierskich i tureckich.
Bezprym, z dynastii Piastów, ur. 986 lub 987, zm. zapewne wiosną 1032,
książę pol., pierworodny syn Bolesława I Chrobrego z drugiej żony, Węgierki;
Bouguer
[bugẹ]
Pierre, ur. 16 II 1698, Le Croisic k. Saint-Nazaire, zm. 15 VIII 1758, Paryż,
fr. matematyk, astronom, geodeta i hydrograf;
Breański Feliks Klemens, ur. 29 XI 1794, Brączewo (Wielkopolska), zm. 15 I 1884, Auteuil (Francja),
działacz emigr., generał;
Bronikowski Ksawery, ur. 1796, Mogilno k. Nowego Sącza, zm. 1852, Paryż,
działacz polit., publicysta;
Budzyński Michał, ur. 1811, Wołyń, zm. 7 VIII 1864, tamże,
brat Wincentego, publicysta, poeta, działacz emigracyjny;
Budzyński Wincenty, pseud. Paul de Saint Vincen, ur. 1815, Wołyń, zm. 5 V 1866, Paryż,
brat Michała, publicysta i powieściopisarz, działacz emigracyjny;
Bunshaft
[bạnszäft]
Gordon, ur. 9 V 1909, Buffalo, zm. 6 VIII 1990, Nowy Jork,
architekt amerykański;
Bystrzonowski Ludwik Tadeusz, ur. 24 VIII 1797, Kraków, zm. 27 VIII 1878, Paryż,
działacz emigr., oficer pol., generał turecki;
Czajkowski Michał, zw. Sadykiem Paszą, ur. 29 IX 1804, Halczyniec k. Berdyczowa (Ukraina), zm. 18 I 1886, Borki k. Kijowa,
powieściopisarz, działacz niepodległościowy;
Czartoryski Konstanty Marian Adam, książę, ur. 9 IV 1822, Wiedeń, zm. 31 X 1891, tamże,
syn Konstantego Adama Aleksandra, brat Jerzego Konstantego i Romana Adama Augusta, polityk galicyjski;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

lambert «dawna jednostka luminacji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia