Zamoyski Władysław Stanisław
 
Encyklopedia PWN
adiutant w. ks. Konstantego, podczas powstania listopadowego 1830–31 pośredniczył między księciem a Radą Adm., następnie współpracownik A.J. Czartoryskiego; na emigracji jeden z gł. działaczy emigr. obozu Hôtel Lambert; 1848–49 organizował oddziały pol. przy wojsku sardyńskim, 1855 dywizję pol. przy armii tur.; 1863 agent Hotelu Lambert w Wielkiej Brytanii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia