kultura

Encyklopedia PWN

archeol. kultura neolitu występująca w Chinach, na terenie prow. Shandong, na południe od Tai’an, datowana ok. 4300–2400 p.n.e.;
archeol. kultura mezolitu rozwijająca się od poł. VIII do VI tysiącl. p.n.e. na obszarach niżowych Niemiec oraz południowej Skandynawii
Egyek kultura
[k. ẹdźek],
archeol. kultura epoki brązu występująca na terenie północnych Węgier i południowej Słowacji, wariant kultur mogiłowych;
Federmesser kultura, zw. też kulturą tarnowską lub kulturą z tylczakami łukowymi,
archeol. kultura paleolitu schyłkowego; znana z terenów północnej części środkowej Europy, datowana na 12–11 tys. lat temu;
archeol. kultura wydzielona dla terenów położonych nad dolną Soławą w okolicach Halle (w Niemczech; stąd nazwa kultury), datowana na wczesną epokę żelaza;
Hassuna kultura, kultura hassuańska,
archeol. kultura neolitu rozwijająca się na obszarach północnej Mezopotamii w VI tysiącleciu p.n.e.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia