kultura

Encyklopedia PWN

kultura kręgu egejskiego epoki brązu rozwijająca się 3000–ok. 1100 p.n.e. na terenie późniejszej Grecji;
archeol. kultura mieszkańców dawnej rzym. Panonii datowana na VI–VIII w.;
Körös kultura
[k. kọ̈rösz],
archeol. kultura wczesnego neolitu, obejmująca na przeł. VI i V tysiąclecia p.n.e. wschodnie Węgry i zachodnią Rumunię;
archeol. kultura obejmująca swoim zasięgiem w późnym okresie wpływów rzym. Łużyce, ziemię lubuską, część Dolnego Śląska, Saksonii i Brandenburgii;
archeol. kultura epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (XIV–IV w. p.n.e.), w maks. zasięgu zajmująca rozległe tereny środkowej Europy (prawie całą Polskę, Wołyń, część Słowacji, Moraw, Czech, Saksonię i Brandenburgię);
Poieneşti-Łukaszówka kultura
[k. pojenẹszti ł.],
archeol. kultura młodszego okresu przedrzymskiego, rozwijająca się na terenie północnej i środkowej Mołdawii,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia