korbowa

Encyklopedia PWN

w znaczeniu ogólnym zespół urządzeń służących do napędzania (napęd), jednak nazwa ta jest używana gł. na określenie zespołu urządzeń przenoszących napęd z silnika na koła jezdne pojazdu drogowego lub szynowego (lokomotywa, parowóz);
obrotomierz, tachometr,
przyrząd do mierzenia prędkości obrotowej;
obrabiarka do drewna służąca do piłowania, w której narzędziem roboczym jest piła.
prasa
[łac. presso ‘tłoczę’],
techn. maszyna technol. do prasowania, czyli wywierania statycznego nacisku (bez uderzeń) na obrabiany przedmiot, prasowany materiał, montowane części itp.
Rut Tadeusz, ur. 25 VIII 1925, Przeworsk, zm. 2 II 2018,
inżynier mechanik, wynalazca;
pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych czynności (np. samochód diagnostyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia