konsumpcyjny

Encyklopedia PWN

oprocentowana pożyczka udzielana osobom prawnym, a najczęściej fizycznym, na zakup artykułów konsumpcyjnych.
dobra służące zaspokojeniu potrzeb człowieka;
jaja ptactwa domowego, gł. kur, przeznaczone do spożycia;
mleko zwierząt hod., gł. krowie, pasteryzowane, o znormalizowanej zawartości tłuszczu;
kredyt
[łac. creditum ‘pożyczka’, ‘dług’],
ekon. pożyczka, transakcja polegająca na tym, że: jedna ze stron (wierzyciel lub kredytodawca) stawia do dyspozycji drugiej strony środki pieniężne, dobra realne bądź inne świadczenia albo zobowiązuje się pokrywać do określonej wysokości jej zadłużenie bądź wykonywać dyspozycje płatnicze; druga strona (dłużnik lub kredytobiorca) zwraca w ustalonych terminach równowartość wykorzystanych środków, a ponadto płaci kredytodawcy wynagrodzenie za korzystanie z tych środków w postaci oprocentowania (procent) liczonego proporcjonalnie do sumy i okresu wykorzystania kredytu; dla dłużnika otrzymanie kredytu oznacza powstanie zobowiązania (długu).
ekon. system gospodarczy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia