komputerowa

Encyklopedia PWN

stosowane w praktyce poligraficznej i wydawniczej układy miar służące do określania stopni pisma drukarskiego oraz wymiarów elementów składu (wierszy, justunku, kolumn, łamów i in.).
inform. (ang. distance learning), usługi edukacyjne oferowane zdalnie, najczęściej za pośrednictwem sieci komputerowych (Internetu) lub systemu wideokonferencji.
ułamek łańcuchowy, ułamek ciągły,
mat. ułamki postaci, gdzie b0, a1, b1, a2, b2 itd. są dowolnymi liczbami zespolonymi lub rzeczywistymi;
krój pisma drukarskiego, antykwa linearna bezszeryfowa;
uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
inform. jednoznaczna identyfikacja podmiotu uprawnionego do korzystania z danego elementu systemu komputerowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia