komputerowa

Encyklopedia PWN

krój pisma drukarskiego, antykwa klasycyst.;
WAP, ang. Wireless Application Protocol,
inform. zestaw protokołów komunikacyjnych dla bezprzewodowych sieci komputerowych, np. korzystających z telefonii komórkowej GSM;
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Waszczyszyn Zenon, ur. 12 VII 1935, Lwów,
inżynier budownictwa lądowego;
Węglarz Jan, ur. 24 IX 1947, Poznań,
informatyk; specjalista w dziedzinie badań operacyjnych i ich zastosowań;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia