komputerowa

Encyklopedia PWN

inform. urządzenie posiadające adres w sieci komputerowej.
inform. komunikacja użytkowników sieci komputerowej za pośrednictwem kamer wideo i specjalnego oprogramowania, przesyłającego dane wideo, a następnie wyświetlającego je na ekranie komputera.
wideotelefonia
[łac.-gr.],
wideofonia,
usługa telekomunik. polegająca na dwustronnym przesyłaniu głosu i ruchomego obrazu (bez przekazywania pełnego ruchu) między aparatami użytkowników (wideotelefonami);
inform. właściwość systemów komputerowych polegająca na jednoczesnym dostępie wielu użytkowników do zasobów systemu za pośrednictwem terminali.
Williams
[uı̣ljəmz]
Sir Frederick Calland, ur. 26 VI 1911, Stockport, zm. 11 VIII 1977, Manchester,
bryt. inżynier elektronik;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia