wirtualne biblioteki
 
Encyklopedia PWN
wirtualne biblioteki:
1) cyfrowe biblioteki, ang. digital libraries, elektroniczne biblioteki, zbiór cyfrowych lub cyfrowo zapisanych (zdigitalizowanych) dokumentów tekstowych (druków zwartych, czasopism), archiwów, dokumentów multimedialnych i danych, oprac. formalnie i rzeczowo (katalogi, wykazy, indeksy — metainformacja), które są dostępne poprzez elektroniczne media; b.w. są nierozerwalnie związane z sieciami komputerowymi, a do realizacji każdego z ich elementów (zbiory, metainformacja, dostęp) wykorzystuje się technologię informatyczną; nie posiadają tradycyjnych zbiorów, chociaż zwykle opierają się na zbiorach jednej lub kilku tradycyjnych bibliotek; dzięki hipertekstowym i multimedialnym możliwościom serwisu internetowego World Wide Web b.w. mogą stanowić zbiór fizycznie rozproszonych (w skali globu) dokumentów, które łączy jedynie wspólna metainformacja i interfejs; b.w. są uważane za przyszłościowy model bibliotek cyfrowych, w którym większy nacisk zostanie położony na rozproszenie zbiorów i bardziej jednolitą metainformację — w tym znaczeniu nie jest to termin zamknięty; b.w. zaczęły powstawać w Stanach Zjedn.;
2) aktywne spisy (hipertekstowe połączenia) wybranych zasobów sieci Internet, oprac. (uporządkowane) metodami stosowanymi w bibliotekarstwie (klasyfikacje i języki indeksowania).
Aleksander Radwański
Bibliografia
W. Crawford, M. Gorman Future Libraries: Dreams, Madness & Reality, Chicago 1995;
The Evolving Virtual Library. Visions and Case Studies, ed. L.M. Saunders, Medford 1996;
M.E. Lesk Practical Digital Libraries: Books, Bytes and Bucks, San Francisco 1997;
Creating a Virtual Library. A How-to-do-it Manual, ed. F. Stielow, «How-to-do-it Manuals for Librarians» nr 91, New York–London 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia