kolumnowej

Encyklopedia PWN

cyprys, Cupressus,
rodzaj z rodziny cyprysowatych;
Efez, gr. Éphesos,
ruiny starożytnego miasta w zachodniej Turcji, w ilu İzmir, w pobliżu wybrzeża M. Egejskiego, na zachód od m. Selçuk.
glorieta
[fr.],
arch.:
Jones
[dżəunz]
Inigo Wymowa, ur. przed 19 VII 1573 (data chrztu), Londyn, zm. 21 VI 1652, tamże,
architekt angielski, jako pierwszy wprowadził w Anglii klasyczne formy palladiańskie.
Korynt, Kọrinthos,
m. w Grecji, w regionie Peloponez, na północno-wschodnim wybrzeżu Peloponezu, nad Zat. Koryncką (M. Jońskie), u podnóża góry Akrokorynt;
wczesnochrześcijańska sztuka, sztuka starochrześcijańska,
twórczość artystyczna pierwszych społeczeństw chrześcijańskich, rozwijająca się w dziedzinach architektury, sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego między początkiem III w. a przełomem VI i VII w. na obszarze cesarstwa rzymskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia