kolumnowej

Encyklopedia PWN

w starożytności miasto na Krecie, na południowy wschód od obecnego miasta Iraklion (Grecja);
kryształ ciekły, ciecz anizotropowa, faza mezomorficzna,
stan skupienia pośredni między cieczą zwykłą (izotropową) a zwykłym kryształem;
m. powiatowe w województwie podkarpackim, na północnym skraju Podgórza Rzeszowskiego.
zespół pałacowo-ogrodowy na terenach dawnego Ujazdowa, ukształtowany w XVII–XIX w.
łożysko, placenta,
bot. wewnętrzna część zalążni zbudowana z tkanki merystematycznej (twórczej), z której wyrastają zalążki,
meczet
[tur. mescit < arab. masdżid ‘miejsce kultu’],
świątynia muzułmańska, w której odmawia się modlitwy; służy także jako miejsce narad, zebrań, nauczania i sądów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia