kolumnowej

Encyklopedia PWN

bazylika
[gr.],
arch.:
najlepiej znana z rzym. bibliotek, doskonale zachowana i częściowo zrekonstruowana w Efezie;
campo santo
[kạmpo s.; wł., ‘święte pole’],
nazwa używana we Włoszech na określenie cmentarza założonego na planie czworobocznego dziedzińca, otoczonego krużgankiem arkadowym lub kolumnowym otwierającym się do wewnątrz;
chemia organiczna, chemia związków węgla,
dział chemii zajmujący się budową, właściwościami, reakcjami oraz syntezą i zastosowaniem związków organicznych;
Corazzi
[korạcci]
Antonio Wymowa, ur. 17 XII 1792, Livorno, zm. 28 IV 1877, Florencja,
architekt włoski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli późnego klasycyzmu europejskiego.
arch. siedziba ziemiańska wraz z zabudowaniami gospodarczymi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia