jednokomórkowych

Encyklopedia PWN

Cienkowski Leon, ur. 1 X 1822, Warszawa, zm. 8 X 1887, Lipsk,
botanik, protozoolog, bakteriolog i podróżnik;
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
biol. najmniejsza występująca w przyrodzie, zdolna do życia, samoodtwarzająca się struktura o złożonej organizacji.
krasnorosty, Rhodophyta,
gromada eukariotycznych glonów o przewadze makroskopowych, wielokomórkowych form,
Protista, Protista,
termin wprowadzony 1866 przez E. Haeckela na określenie organizmów jednokomórkowych (nie tylko eukariotycznych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia