krasnorosty
 
Encyklopedia PWN
krasnorosty, Rhodophyta,
gromada eukariotycznych glonów o przewadze makroskopowych, wielokomórkowych form,
obejmująca 3740 gat. należących do 558 rodzajów, żyjących gł. w przybrzeżnych wodach mórz całego globu, zwłaszcza w obszarach ciepłowodnych, także podbiegunowych, a nieliczne gat. (ok. 175) w bardzo czystych wodach słodkich lub na wilgotnej glebie; organizmy zróżnicowane wielkością i budową plech, od mikroskopijnych jednokomórkowych (np. Chroothece mobilis) do wielokomórkowych, listkowatych albo rozgałęzionych o dł. do 50 cm (wyjątkowo Porphyra nereocystis do 2 m); charakterystyczne zabarwienie plech — czerwone, różowe, czerwonobrunatne, fioletowe, a u słodkowodnych niekiedy niebieskozielone lub ciemnozielone — jest nadawane przez zawarte w chromatoforach barwniki: chlorofile a i d, β-karoten, ksantofile oraz fikobiliny — niebieski fikocyjan i czerwoną fikoerytrynę; materiałem zapasowym krasnorostów jest skrobia krasnorostowa i florydozydy (związki galaktozy i glicerolu); krasnorosty dzieli się na 2 klasy: 1) k. bangiowe, Bangiophyceae, o prostszej budowie plech (jednokomórkowe lub nitkowate, nierozgałęzione lub rozgałęzione, albo listkowate), 2) krasnorosty właściwe, Florideophyceae, o plechach w postaci wielokomórkowych włókien — jednoosiowych z bocznymi rozgałęzieniami, albo wieloosiowych tworzących nibytkanki z mniej lub bardziej zwartych włókien — krasnorosty mor. występują do głęb. ok. 100 m (wyjątkowo 200 m); krasnorosty uczestniczą w tworzeniu raf koralowych; liczne gat. jadalne, wiele wykorzystywanych gospodarczo (jako źródło karagenu, agaru i in. cennych substancji).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia