właściwe

Encyklopedia PWN

iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
dawniej podtyp pierwotniaków, obecnie grupa zaliczana do podtypu Apicomplexa, obejmująca gregaryny, kokcydia i piroplazmy;
podrodzina niejadowitych węży z rodziny połozowatych;
rodzina jaszczurek;
krokodyle właściwe, Crocodylidae,
najliczniejsza rodzina krokodyli;
grupa bezbarwnych tlenowych bakterii zdolnych do utleniania zredukowanych związków siarki (np. siarkowodoru);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia