siarkowe bakterie właściwe
 
Encyklopedia PWN
siarkowe bakterie właściwe,
grupa bezbarwnych tlenowych bakterii zdolnych do utleniania zredukowanych związków siarki (np. siarkowodoru);
należą do nich drobnoustroje z rodzaju Beggiatoa, Thiothrix i Thioploca, tworzące trichomy (nici) o długości dochodzącej do kilku mm, oraz jednokomórkowe bakterie z rodzaju Achromatium i Thiovulum; materiałem zapasowym, odkładanym w komórkach w postaci ziaren jest siarka, która po wyczerpaniu siarkowodoru ze środowiska, jest utleniana do siarczanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia