jaka

Encyklopedia PWN

żarówka, lampa żarowa,
źródło światła, elektr., temperaturowe (inkadescentne), które emisję promieniowania zawdzięcza rozgrzaniu żarnika do wysokiej temperatury (2500–3200 K), wskutek przepływu przez żarnik prądu elektrycznego.
Żebrowski Edward, właśc. E. Bernstein, ur. 26 VII 1935, Warszawa, zm. 13 II 2014, tamże,
reżyser, scenarzysta i aktor filmowy;
żel glinowy, alumożel, Al2O3 · nH2O,
uwodniony tlenek glinu, bezpostaciowy proszek;
żel krzemionkowy, silikażel, SiO2 · nH2O,
wysuszony żel produktów polikondensacji anionów krzemotlenowych, będący uwodnionym ditlenkiem krzemu SiO2 · nH2O;
żelatyna
[fr. < łac.],
stała mieszanina produktów hydrolizy białka zwierzęcego (kolagenu), otrzymywana przez gotowanie w wodzie kości, chrząstek, ścięgien i in. odpadów zwierzęcych zawierających kolagen;
sole kwasu siarkowego(VI), substancje krystal., higroskopijne:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia