Zimbabwe. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Zimbabwe. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1980 (modyfikowana m.in. 1990) Zimbabwe jest republiką, z prezydentem, wybieranym w wyborach powszechnych spośród kandydatów zatwierdzonych przez parlament, na 6-letnią kadencję, jako głową państwa i szefem rządu. Mianuje on wiceprezydentów — nie więcej niż dwóch. Władza ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, Izby Zgromadzenia, o 5-letniej kadencji. W jej skład wchodzi 150 deputowanych (120 wyłanianych w wyborach powszechnych i 30 mianowanych przez prezydenta, w tym 10 wodzów plemiennych i 8 gubernatorów prowincji). Władzę wykonawczą sprawuje rząd powoływany przez prezydenta.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia