immanentnego

Encyklopedia PWN

immanentny
[łac.],
zawarty w czymś, nie wykraczający poza coś;
idealizm
[łac. idealis ‘idealny’ < gr. idéa ‘kształt’, ‘wyobrażenie’],
termin obejmujący różne stanowiska filozoficzne zarówno z zakresu ontologii (metafizyki), jak też teorii poznania, często należące zarazem do obu tych dziedzin.
Husserl Edmund Wymowa, ur. 8 IV 1859, Prossnitz (ob. Prościejów, Czechy), zm. 26 IV 1938, Fryburg Bryzgowijski,
filozof niemiecki, twórca nowoczesnej fenomenologii, z wykształcenia matematyk.
idealizm teoriopoznawczy (idealizm epistemologiczny, idealizm gnoseologiczny),
filoz. stanowisko w teorii poznania występujące w odmianie immanentnej i transcendentalnej;
Kant Immanuel Wymowa, ur. 22 IV 1724, Królewiec (Königsberg), zm. 12 II 1804, tamże,
niemiecki filozof, główny przedstawiciel klasycznej niemieckiej filozofii idealistycznej, jeden z najwybitniejszych reprezentantów oświecenia.
transcendentny
[łac. transcendens ‘przekraczający’],
filoz. wykraczający poza coś, istniejący na zewnątrz czegoś;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia