transcendentny
 
Encyklopedia PWN
transcendentny
[łac. transcendens ‘przekraczający’],
filoz. wykraczający poza coś, istniejący na zewnątrz czegoś;
przeciwieństwo immanentnego; w filozofii scholastycznej terminu „transcendentny” używano na oznaczenie pojęć nie dających się ująć w żadną z Arystotelesowskich kategorii; w filozofii I. Kanta pojęcie transcendentnego oznacza rzeczywistość wykraczającą poza zasięg możliwego doświadczenia, poza granice ludzkiej świadomości, tj. świat „rzeczy w sobie” (rzecz sama w sobie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia