idealizm teoriopoznawczy
 
Encyklopedia PWN
idealizm teoriopoznawczy (idealizm epistemologiczny, idealizm gnoseologiczny),
filoz. stanowisko w teorii poznania występujące w odmianie immanentnej i transcendentalnej;
i.t. immanentny nie przyjmuje możliwości wykraczania przez podmiot poza sferę swych wewn. doznań (G. Berkeley, D. Hume); i.t. transcendentalny, nie przecząc istnieniu rzeczywistości niezależnej od podmiotu, twierdzi, że jest ona niepoznawalna (I. Kant, E. Husserl).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia