historyczny

Encyklopedia PWN

nauka pomocnicza historii, której przedmiotem badań jest wartość, geneza oraz systemy miar, wag i układów liczenia używanych przed wprowadzeniem systemu metrycznego;
systemy miar długości, powierzchni, objętości oraz wag kształtujące się w trakcie wielowiekowego procesu, w podstawowych dziedzinach działalności ludzkiej, wymagających oceny wielkości: w pracy ludzkiej i zwierzęcej, w produkcji (np. rolnictwo, górnictwo, rzemiosło), w podróżach, handlu i transporcie oraz innych, codziennych sytuacjach (np. odległość mierzona zasięgiem wzroku, czułością słuchu).
muzeum poświęcone dziejom Warszawy od czasów najdawniejszych do współcz.; zał. 1948, mieści się w zabytkowych kamienicach na Rynku Starego Miasta;
muzeum zał. 1948, gromadzące przedmioty żydowskiego kultu rel., ma także działy malarstwa, grafiki i rzeźby;
Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Historyczne, Polish American Historical Association (PAHA),
towarzystwo nauk. badające przeszłość Polonii w Stanach Zjedn.;
czasopismo hist., półrocznik, wyd. od 1925 w Poznaniu (z przerwą 1939–45), organ Poznańskiego TPN;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia