Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy
 
Encyklopedia PWN
Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy,
muzeum poświęcone dziejom Warszawy od czasów najdawniejszych do współcz.; zał. 1948, mieści się w zabytkowych kamienicach na Rynku Starego Miasta;
kontynuuje tradycje powołanego 1936 Muzeum Dawnej Warszawy, będącego oddziałem Muzeum Nar. w Warszawie; po II wojnie świat. zbiory zostały wzbogacone o przekazy i znaleziska dokonane w trakcie odbudowy stolicy; obecnie składają się na nie pamiątki hist., zbiory sztuki, rzemiosła artyst., numizmatyki, zabytki archeol., zbiory ikonograf., archiwalia i biblioteka.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Lesser Aleksander, Manifestacja patriotyczna na Rynku Starego Miasta, 1861, Muzeum Historyczne m.st. Warszawyfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia