historyczny

Encyklopedia PWN

centralna organizacja historyków pol., (profesjonalistów i amatorów), z siedzibą w Warszawie (od 1950, 1886–1945 Lwów, 1945–50 Kraków);
„Studia Historyczne”, do 1967 „Małopolskie Studia Historyczne”,
kwartalnik hist., wyd. od 1958 w Krakowie, początkowo przez Pol. Tow. Historyczne, od 1967 przez Oddział PAN w Krakowie;
kierunek w historiografii polskiej końca XIX w.;
dział demografii zajmujący się rozwojem populacji w ujęciu historycznym.
kierunek w etnologii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia