historyczny

Encyklopedia PWN

organizacja nauk., zał. 1946 w Londynie, działająca poza Polską;
ogólnopol. pismo Żydów, wyd. od 1950 w Warszawie;
chronologia historyczna, chronologia techniczna,
nauka pomocnicza historii badająca na podstawach astr. podziały czasu i ich rozwój hist. oraz sprowadzająca dawne rachuby czasu do obecnej;
czasopismo nauk., wyd. od 1948 w Poznaniu;
metodol. zdania (twierdzenia) ogólne, odnoszące się do większej liczby faktów z przeszłości, zawierające wyznaczniki czasowo-przestrzenne, bądź imiona własne czy terminy, które nie dają się zdefiniować bez imion własnych;
kierunek w historiografii polskiej ukształtowany po upadku powstania styczniowego 1863–64, głównie w kręgu galicyjskich konserwatystów (stańczyków);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia