harmoniczna

Encyklopedia PWN

mat. szereg postaci , gdzie współczynniki an, bn są liczbami rzeczywistymi;
Szostakowicz Dmitrij D., ur. 25 IX 1906, Petersburg, zm. 9 VIII 1975, Moskwa,
kompozytor rosyjski, jeden z najwybitniejszych symfoników XX w..
mat. liczba charakteryzująca w pewien określony sposób n liczb: a1, a2, ... , an, zawarta między najmniejszą i największą z tych liczb;
temat
[gr.],
muz. cząstka utworu muz., prezentowana zwykle na początku kompozycji lub jej części, o wyrazistym rysunku melodycznym, stanowiąca często w dalszym toku utworu podstawę tzw. pracy tematycznej lub motywicznej (czyli przekształcania t., opracowywania go, uwypuklania jego charakterystycznych motywów itp.);
triada
[łac. < gr.],
muz. w harmonice systemu dur–moll grupa 3 akordów
muz. współbrzmienie 3 dźwięków, oddalonych zwykle o interwał tercji wielkiej lub małej (tercja);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia