harmoniczna

Encyklopedia PWN

obwód elektr., w którym powstają drgania elektr., tj. okresowe zmiany napięcia i natężenia prądu elektrycznego;
Ohm
[o:m]
Georg Simon Wymowa, ur. 16 III 1787, Erlangen, zm. 7 VII 1854, Monachium,
fizyk niemiecki;
opera
[wł. < łac.],
dramatyczno-muzyczny, wokalno-instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.
oscyloskop
[łac.-gr.],
urządzenie elektroniczne wytwarzające na ekranie (np. lampy oscyloskopowej, wyświetlacza LCD lub PDP) obraz świetlny będący odwzorowaniem zależności funkcyjnych między 2 zmiennymi wielkościami elektr. lub innymi wielkościami fiz., przetworzonymi na wielkości elektr. (zazwyczaj na napięcie elektr.).
ostinato
[wł.],
muz. wielokrotne powtarzanie w toku utworu struktury melodycznej (także harmonicznej lub rytmicznej), najczęściej w głosie najniższym (tzw. basso ostinato);
pasaż
[fr.],
muz. rodzaj figuracji, którego podstawą jest zwykle rozłożony (na poszczególne dźwięki) akord;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia