gazów

Encyklopedia PWN

jakościowe i ilościowe oznaczanie chem. składu mieszanin gazowych.
dynamika gazów, gazodynamika,
dział mechaniki płynów zajmujący się przepływami gazu z dużymi prędkościami;
teoria zajmująca się opisem, na gruncie teorii klas., rozróżnialnych cząsteczek rozrzedzonego gazu;
techn. urządzenie do ciągłego lub okresowego wykonywania analizy chem. gazów;
urządzenie do oznaczania we krwi zawartości tlenu i dwutlenku węgla, a także mierzenia pH krwi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia