genewski protokół o zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych
 
Encyklopedia
genewski protokół o zakazie używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych,
wielostronna umowa międzynar. z 1925;
podstawowy akt prawa wojennego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia