galwaniczne

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
ogniwo galwaniczne odwracalne, ogniwo galwaniczne wtórne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób odwracalny, tzn. możliwa jest regeneracja materiału elektrod w wyniku przepuszczania przez układ prądu stałego z zewnętrznego źródła;
ogniwo galwaniczne nieodwracalne, ogniwo galwaniczne pierwotne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób nieodwracalny (tylko w jednym kierunku).
med. prąd stały lub jednokierunkowy nie wywołujący skurczu mięśni lub innych reakcji obiektu biologicznego.
jeden z fizjol. symptomów procesów emocjonalnych, wyrażający się w zmianie oporu elektr. skóry i zmianie potencjałów elektr. między 2 punktami skóry;
cienka warstwa metalu lub metali wytwarzana elektrolitycznie na powierzchni innych metali, rodzaj powłoki ochronnej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia