funkcyjna

Encyklopedia PWN

Piano Renzo, ur. 14 IX 1937, Genua,
architekt włoski; jeden z najwybitniejszych architektów końca XX i początku XXI w..
kategoria ekonomiczno-prawna, oznaczająca w sensie prawnym wszystkie należności za pracę, które przysługują pracownikowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy; nie są płacą dochody z pracy uzyskiwane na podstawie innych umów.
wynagrodzenie określonej wysokości wypłacane za staż pracy, dodatki funkcyjne, za pracę w uciążliwych warunkach, za posiadanie specjalnych kwalifikacji itp.
Podhajski Marek, ur. 7 IV 1938, Nowogródek,
teoretyk muzyki;
chem. atom lub grupa atomów zastępująca atom wodoru w cząsteczce związku organicznego;
polimer o budowie ;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia