filozoficznej

Encyklopedia PWN

pierwsze pol. pismo poświęcone wyłącznie filozofii, kwartalnik nauk., wyd. 1897–1949 w Warszawie i od 1992 („Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”);
Amerykańskie Towarzystwo Filozoficzne, American Philosophical Society,
najstarsze amer. towarzystwo ogólnonauk. zajmujące się nauką, a nie tylko filozofią we współcz., węższym rozumieniu; zał. 1743 w Filadelfii przez B. Franklina;
prywatna fundacja, zał. 1992, z siedzibą w Szczecinie;
kamień filozoficzny, kamień filozofów,
nazwa hipotetycznej substancji bezskutecznie poszukiwanej przez alchemików (alchemia), mającej umożliwić przemiany uszlachetniające, zwłaszcza przemianę (transmutację) różnych metali nieszlachetnych w złoto;
periodyk filoz., ukazujący się od 1923 w Krakowie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia