filozoficznej

Encyklopedia PWN

kierunek filoz. zapoczątkowany przez Th. Reida,
grono filozofów nauki działających w Erlangen w RFN, dążących do unifikacji nauk;
towarzystwo naukowe, z siedzibą w Warszawie;
czasopismo filoz. (kwartalnik, następnie miesięcznik, od 1990 ponownie kwartalnik);
systematyczna refleksja filoz. nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia