„Kwartalnik Filozoficzny”
 
Encyklopedia PWN
„Kwartalnik Filozoficzny”,
periodyk filoz., ukazujący się od 1923 w Krakowie;
poświęcony zarówno filozofii, jak i historii filozofii; zamieszcza rozprawy, recenzje i sprawozdania; pierwszy redaktor W. Heinrich, od 1937 — Z. Zawirski i M. Heitzmann, od 1948 R. Ingarden; 1950 zlikwidowany przez władze komunist.; 1992 wznowiony pod redakcją W. Stróżewskiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia