filozoficznej

Encyklopedia PWN

w fenomenologii wstrzymanie się od uznania tez dostatecznie nie uprawomocnionych;
dział filozofii zajmujący się człowiekiem.
szkoła filoz., uformowana na przeł. lat 60. i 70. XX w. na uniwersytecie w Tybindze przez H. Krämera i K. Gaisera, do której należą również T. Szlezak i J. Reale.
dyscyplina filoz. w dużym stopniu pokrywająca się zakresowo i treściowo z tym, co jest obecnie nazywane filozofią przyrody nieożywionej.
środowisko filozofów związanych z Wydziałem Filozofii KUL;
zbiór twierdzeń filozoficznych stanowiących zamkniętą całość;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia