fakultatywna

Encyklopedia PWN

świadczenie pieniężne pobierane na rzecz państwa lub samorządu terytorialnego (lub innego związku publiczno-prawnego) z racji czynności urzędowych organów państwowych lub samorządowych albo w zamian za usługi tych organów i instytucji publicznych.
partenogeneza
[gr. parthénos ‘dziewica’, génesis ‘powstanie’],
dzieworództwo,
zool. proces rozwoju zarodkowego zapoczątkowany poprzez aktywację komórki jajowej (jajo) bez udziału plemnika;
prawo międzynarodowe publiczne, łac. ius gentium, prawo narodów,
zespół norm regulujących przede wszystkim stosunki zewn. państw, jak również stosunki międzynar. z udziałem innych niż państwa podmiotów tego prawa (międzynar. organizacje międzyrządowe, Stolica Apostolska, niesuwerenne podmioty terytorialne, narody walczące o niepodległość).
działalność i zespół instrumentów prawnych, których celem jest łagodzenie i likwidowanie sporów i konfliktów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy oraz zapobieganie strajkom.
beztlenowce, anaeroby, anaerobionty, anoksybionty,
biol. organizmy żyjące w warunkach beztlenowych lub w obecności znikomych ilości tlenu;
niepożądane rośliny występujące wśród roślin uprawnych na polach, łąkach, pastwiskach oraz w lasach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia