beztlenowce
 
Encyklopedia PWN
beztlenowce, anaeroby, anaerobionty, anoksybionty,
biol. organizmy żyjące w warunkach beztlenowych lub w obecności znikomych ilości tlenu;
energię przyswojoną z pokarmu, niezbędną do wszelkich funkcji życiowych beztlenowce uwalniają podczas procesów oddychania komórkowego beztlenowego; jej ilość jest znacznie mniejsza niż w warunkach tlenowych; beztlenowce mają ogromne znaczenie w wydajnym wykorzystaniu energii i materii w ekosystemie; beztlenowce dzielimy na beztlenowce obligatoryjne (bezwzględne), dla których obecność tlenu w środowisku jest szkodliwa, np. wolno żyjące bakterie z rodzaju Clostridium, tasiemiec uzbrojony żyjący w przewodzie pokarmowym człowieka, oraz na beztlenowce fakultatywne (względne), rozwijające się również w obecności tlenu, np. bakterie denitryfikacyjne, drożdże.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia